Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 2011 với mục tiêu đào tạo một lực lượng cử nhân kinh tế để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Sau hơn 08 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và viên chức trên 15 người, trong đó có 03 tiến sĩ, 03 NCS, 09 thạc sỹ. Với khoảng thời gian lịch sử đó, Khoa đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, Khoa đã có một vị thế ngày càng vững mạnh trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, cũng như trong xã hội.

         Bên cạnh việc đào tạo và phát triển nguồn lực quý báu nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao và tâm huyết, Khoa cũng hết sức chú trọng việc khai thác các cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ đào tạo. Cán bộ giảng dạy và sinh viên của Khoa có rất nhiều cơ hội để học hỏi, cập nhật kiến thức mới,         thông qua các hội thảo khoa học, các chương trình nghiên cứu, tư vấn phối hợp với các doanh nghiệp, Khoa duy trì được mối liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và lý thuyết với thực hành, mở ra cho sinh viên tốt nghiệp những cơ hội tìm kiếm việc làm và thăng tiến. Cũng chính nhờ mối quan hệ rộng rãi với bên ngoài mà các chương trình đào tạo của Khoa luôn được cập nhật và đạt được sự thích nghi cao với những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Định hướng phát triển của Khoa:

♦ Đa dạng hóa chương trình và loại hình đào tạo, tăng cường đào tạo ở trình độ đại học, thạc sỹ.

♦ Gắn đào tạo với thực tế thông qua việc liên kết đào tạo với các doanh nghiệp và các chương trình đào tạo ngắn hạn

♦ Tư vấn cho các doanh nghiệp

♦ Đẩy mạnh hợp tác đào tạo để nâng cao năng lực và đổi mới chương trình và phương thức giảng dạy

          Khoa Kinh tế xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đến các cấp lãnh đạo, các doanh nghiệp, các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên đã chung sức xây dựng Khoa trưởng thành và lớn mạnh trong thời gian qua.

Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới Khoa tiếp tục là nơi đào tạo uy tín với những cử nhân, nhà quản lý kinh doanh giỏi, là trung tâm tư vấn tin cậy cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế, góp phần đưa đất nước vững bước phát triển, tiến vào hội nhập quốc tế.

       TM. Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh