Danh sách cán bộ Đoàn thanh niên Khoa Kinh tế

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

SĐT

1

Lê Văn Trung

ĐH Kế toán K11

Bí thư LCĐ

0346575706

2

Lê Thị Hà Giang

ĐH Kế toán K12

Phó Bí thư LCĐ

0899608335

3

Hồ Thị Uyên

ĐH Kế toán K12

Phó Bí thư LCĐ

0966318511

4

Nguyễn Thị Hồng Thắm

ĐH QTKD K13

UV. BCH LCĐ

0868800374

5      

Nguyễn Thị Hoa

ĐH Kế toán K13

UV. BCH LCĐ

0971819600

6

Đặng Thị Hồng

ĐH Kế toán K11

UV. BCH LCĐ

0972385581

7

Võ Văn Thường

ĐH QTKD K11

UV. BCH LCĐ

0973023524