Danh sách cán bộ Hội sinh viên Khoa Kinh tế

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

SĐT

1

Đặng Thị Hồng

ĐH Kế toán K11

LCH Trưởng

0972385581

2

Lê Văn Trung

ĐH Kế toán K11

LCH Phó

0346575706

3

Hồ Thị Uyên

ĐH Kế toán K12

LCH Phó

0966318511

4

Nguyễn Thị Hồng Thắm

ĐH QTKD K13

UV. BCH LCH

0868800374

5

Nguyễn Thị Hoa

ĐH Kế toán K13

UV. BCH LCH

0971819600