CÔNG BỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG KHOA KINH TẾ NĂM 2022
02/03/2022 09:29
CÔNG BỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG KHOA KINH TẾ NĂM 2022

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CÔNG BỐ

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG KHOA KINH TẾ NĂM 2022

           1. Mức độ hài lòng: tối thiểu 90% cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên hài lòng về các hoạt động của Khoa. 

  1. 2. Công tác tuyển sinh: Tuyển sinh tối thiểu đạt chỉ tiêu được giao.
  2. 3. Công tác thi đua, khen thưởng: tối thiểu 100% công chức viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Tập thể Khoa Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
  3. 4. Công tác giảng dạy: 100% giảng viên trong khoa giảng dạy đạt và vượt tiêu chuẩn đề ra; Thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp giảng dạy.
  4. 5. Công tác nghiên cứu khoa học: Triển khai thực hiện ít nhất 1 đề tài cấp trường, 1 giáo trình nội bộ, công bố 2-3 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành
  5. 6. Công tác đào tạo: Điều chỉnh 03 chương trình đào tạo đại học theo hướng tiếp cận CDIO
  6. 7. Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả khá, giỏi: 50% trở lên; tỷ lệ sinh viên yếu, kém: dưới 5%; tỷ lệ sinh viên đạt kết quả rèn luyện khá, giỏi: 90%; tỷ lệ sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đúng hạn: 70% trở lên; tỷ lệ sinh viên được giới thiệu việc làm: 100
  7. 8. Bồi dưỡng CMNV: 01 viên chức hoàn thành nhiệm vụ NCS; 100% giảng viên hoàn thiện đầy đủ chứng chỉ theo quy định chức danh nghề nghiệp.
  8. 9. Tham gia công tác tự đánh giá theo kế hoạch của nhà trường và đăng ký kiểm định chất lượng CSGD; Duy trì hệ thống ISO.

           10. Tổ chức giám sát, rà soát, góp ý, cập nhật các quy chế, quy định, kế hoạch liên quan đến hoạt động của khoa và nhà trường.

          11. Các hoạt động khác và phục vụ cộng đồng: Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn, Đoàn TN/HSV phát động;  ủng hộ, quyên góp      các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng…           

                                                                                       Nghệ An, ngày  25  tháng  02  năm 2022

                                                                                                            KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

       

 

 

Nguồn: Khoa kinh tế