TS. Nguyễn Thị Trâm – Trưởng khoa kinh tế

Chuyên ngành: Kinh tế

Điện thoại: 0913.043.964

Email: tram.mln.dhspktvinh@gmail.com

 

 

 

TS. Thái Anh Tuấn – Chủ tịch hội đồng trường ĐHSPKT Vinh

Chuyên ngành: Kế toán

Điện thoại: 0913.273.985

Email: thaituanspktv@gmail.com

 

 

Ths. Trần Minh Đức – Phụ trách phòng kế toán

Chuyên ngành: Kế toán

Điện thoại: 0986.226.277

Email: ductm80@gmail.com

 

 

 

NCS - Ths. Nguyễn Thị Mai Hương – Phó trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Điện thoại: 0947.080.889

Email: ntmhuong0808@gmail.com

 

 

 

Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 0984.950.952

Email: oanh.nguyenkimts@gmail.com

 

 

 

NCS - Ths. Nguyễn Thị Thơ

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Điện thoại: 0986.088.897

Email: thonguyen.skv@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Chu Thị Anh Đào

Chuyên ngành: Kế toán

Điện thoại: 0986.569.981

Email: chuanhdao@gmail.com

 

 

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Trang – Trợ lý giáo vụ & GVQLSV

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Điện thoại: 0984.075.032

Email: mytrangnt88@gmail.com

 

Ths. Chu Thị Cẩm Hà

Chuyên ngành: Kế toán

Điện thoại: 0916.881.606

Email: chuthicamha1806@gmail.com

 

Ths. Lê Thị Ngân

Chuyên ngành: Kế toán

Điện thoại: 0389.034.998

Email: lethinganktk31@gmail.com

 

Ths. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Điện thoại: 0973.479.875

Email: hoa.tcdn50c@gmail.com

 

Ths. Lê Thị Ánh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Điện thoại: 0349.591.345

Email: leanh158@gmail