I. Ngành đào tạo
Tất cả các ngành, nghề theo đào tạo chính quy của Trường.


II. Thời gian đào tạo


1. Đại học
- Tốt nghiệp cao đẳng, thời gian đào tạo 1,5 năm (45 tín chỉ)
- Tốt nghiệp cao đẳng nghề, thời gian đào tạo là 02  năm (60 tín chỉ)
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, thời gian đào tạo là 03 năm (90 tín chỉ)
- Tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào tạo là 04 năm (120 tín chỉ)


2. Cao đẳng
- Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc công nhân kỹ thuật bậc 3/7 và có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, thời gian đào tạo 1,5 năm (45 - 50 tín chỉ)
- Tốt nghiệp trung học phổ thông, thời gian đào tạo 02 năm (60-70 tín chỉ)


III.  Phương thức tuyển sinh
1. Thi tuyển
2. Xét tuyển
3. Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển


IV. Thời gian tổ chức xét tuyển, thi tuyển
Đợt 1: Tháng 3. Đợt 2: Tháng 8. Đợt 3: Tháng 10. Đợt 4: Tháng 12.


V. Địa điểm tuyển sinh đào tạo
 
 (1) Tại Trường Đại học Sư­ phạm Kỹ thuật Vinh
 (2) Trư­ờng Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Tây Nghệ An
 (3) Trư­ờng Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
 (4) Trường Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh
 (5) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình
 (6) Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình
 (7) Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Quảng Trị
 (8) Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
 (9) Trư­ờng Cao đẳng nghề Đà Nẵng
 (10) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II Đà Nẵng
 (11) Trư­ờng Cao đẳng nghề Quảng Nam
 (12) Trư­ờng Cao đẳng nghề Cơ giới Quảng Ngãi
 (13) Trư­ờng Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
 (14) Trường Cao đẳng nghề Gia Lai
 (15) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk
 (16) Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
 (17) Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh
 (18) Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh
 (19) Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II Tp. Hồ Chí Minh
 (20) Viện Nghiên cứu Đô thi Bình Dư­ơng
 (21) Trư­ờng Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 2 Đồng Nai
 (22) Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi Đồng Nai
 (23) Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ (Tiền Giang) và các cơ sở liên kết khác.