Hội giảng cấp Khoa năm 2023 thành công tốt đẹp.
02/11/2023 08:21
Sau một thời gian chuẩn bị, lựa chọn, chiều ngày 2.11.2023, Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công Hội giảng cấp Khoa. Lựa chọn được 1 bài giảng xuất sắc tham gia cấp Trường.
Hội giảng cấp Khoa năm 2023 thành công tốt đẹp.