Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
13/09/2023 01:32
Chiều ngày 12/9/2023, Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các đồng chí đại diện Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Nghệ An; Về phía Nhà trường, có đồng chí Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể cấp trường cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền các đơn vị trực thuộc về dự Hội nghị.  

       Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Trường đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đến các chi bộ, các đơn vị, cùng với việc ban hành các Nghị quyết mới bám sát với tình hình của đơn vị để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác về chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức đảng và chính quyền, công tác chuyên môn của Nhà trường.
         Cụ thể, một số hoạt động trọng tâm như: giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn và môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy tổ chức; thực hiện tốt đề án tự chủ; phát triển ngành nghề đào tạo mới theo nhu cầu xã hội; đẩy mạnh đào tạo cán bộ và phát huy hiệu quả nguồn lực cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tế và chuyển giao công nghệ; phấn đấu tự chủ về tài chính; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường; cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; nâng cao thu nhập của viên chức và người lao động; đảm bảo tốt các chế độ, chính sách, tập trung cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật và kỹ năng cho sinh viên.

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao kết quả Đảng bộ nhà trường đã đạt được, đặc biệt nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã gần hoàn thành. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đổi mới trong công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng và phát triển Đảng; nâng cao vai trò, vị thế, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Tỉnh nhà; tiếp tục rà soát nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực kỹ thuật để mở mã ngành mới phù hợp; đào tạo nguồn lực đáp ứng định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An; phát huy hơn nữa thế mạnh hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác với địa phương và doanh nghiệp để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ vào thực tiễn.

      Vì sự phát triển bền vững của Nhà trường trong thời gian tới, Đảng bộ Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật Vinh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Website trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh