Giới thiệu ngành Thương mại điện tử
28/02/2024 03:59
Giới thiệu ngành Thương mại điện tử

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

            Đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức, điều hành doanh nghiệp kinh doanh trên mạng Internet, quảng cáo trực tuyến, tìm kiếm tập khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng, xây dựng quản lý các website thương mại điện tử, triển khai các hoạt động marketing. Thực hiện các hoạt động bán hàng xuyên biên giới trên các sàn thương mại điện tử thế giới.

            Phát triển kỹ năng phân tích, khai thác thông tin đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng, phát triển các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại cơ quan và doanh nghiệp.