DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
16/04/2020 10:35
Trong quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Kinh tế. Nghiên cứu khoa học luôn là mục tiêu hàng đầu. Với quan điểm đào tạo phải gắn với nghiên cứu, nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm qua, Khoa Kinh tế đã gặt hái được một số kết quả bước đầu phục vụ công tác giảng dạy. Dưới đây là một sô công trình đề tài nghiên cứu, giáo trình, bài báo khoa học của khoa:
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.  Danh mục các giáo trình đã xuất bản

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên NXB

Tác giả

1

Giáo trình Quản trị nhân lực,

2014

NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội,2014.

TS. Nguyễn Thị Trâm

2

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế

2015

NXB Đại học Vinh, Nghệ An, 2015.

TS. Nguyễn Thị Trâm

3

Giáo trình Văn hóa kinh doanh

2016

Tài liệu nội bộ Trường ĐHSPKTVinh, năm 2016

TS. Nguyễn Thị Trâm

2. Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Chủ nhiệm

 

 

 

 

 

1

Các giải pháp huy động tài chính của doanh nghiệp sản xuất cho đào tạo nghề

2010

Cấp bộ

ThS. Thái Anh Tuấn

2

Gian lận, sai sót trên Báo cáo tài chính và trách nhiệm của Kiểm toán viên

2016

Cấp trường

Th.S Lê Thị Bích Ngọc

3

Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh Nghệ An”.

2015

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm

4

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm xe tải trọng nhẹ của CTCP ô tô xe máy Hà Nội. Trường Đại học Thương mại.

2015

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

5

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

2015

Cấp trường

ThS. Lê Thị Ngân

6

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên chuyên ngành kế toán tại Khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay. Đề tài NCKH cấp trường.

2014

Cấp trường

ThS. Chu Thị Anh Đào

7

Nguồn lực hỗ trợ cho đào tạo công nhân kỹ thuật theo chuẩn trình độ: Thực trạng và giải pháp. Trường Đại học Ngoại Thương.

2014

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

8

Phân tích báo cáo tài hcinhs tại Công ty Cổ phần nhựa thiếu niên Tiền phong.

2014

Cấp trường

ThS. Chu thị Cẩm Hà

9

Các giải pháp huy động tài chính phục vụ công tác đào tạo tại trường Địa học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

2012

Cấp trường

ThS. Thái Anh Tuấn

10

Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế tóan  nghiệp vụ kiểm saots chi tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

2012

Cấp trường

ThS. Phạm Công Tho 

11

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các công ty xây lắp trên địa bàn Hà Nội.

2011

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Thảo

12

Hoàn thiện tổ chức kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ thu, chi tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

2011

Cấp trường

ThS. Trần Minh Đức

13

Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại CTCP xây lắp thương mại 1. Học viện Tài chính Hà Nội.

2010

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang

14

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo thanh niên ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện nay. Đề tài NCKH cấp trường,

2010

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm

15

Một số giải pháp giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh sinh viên ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện nay theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Min. Đề tài NCKH cấp trường,

2009

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm

16

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường CĐSPKT Vinh. Đề tài NCKH cấp trường,   

2005

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm

17

Chuyển dịch cơ  cấu lao động trong quá trình công  nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Nghệ An.

2004

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm

18

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng IX vào giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin  cho sinh viên trường CĐSư phạm Kỹ thuật Vinh. Đề tài NCKH cấp trường,

2002

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm

3.  Danh mục các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí:

TT

Tên bài viết

Năm

Tên tạp chí/chỉ số ISSN của bài viết theo quy định

Tên tác giả

1

Quản lý nhà nước với hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở TP Vinh, Nghệ An

2018

Tạp chí Tài chính
ISSN: 2615-8973

TS. Nguyễn Thị Trâm

2

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

2017

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo
- ISSN: 0866-7120

TS. Nguyễn Thị Trâm

3

Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức của UBND TP Vinh

2017

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo
- ISSN: 0866-7120

TS. Nguyễn Thị Trâm

4

Tác động và giải pháp phát triển kinh tế môi trường trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

Th.S Lê ThịBích Ngọc

5

Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

2017

 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- TS. Đỗ Thị Hương
- ThS. Nguyễn Thị Thơ

6

Đánh giá và giải pháp phát triển dịch vụ Kế toán - Kiểm toán khi Việt Nam gia nhập TPP và AEC

2016

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

Th.S Lê Thị Bích Ngọc

7

Gian lận, sai sót trên Báo cáo tài chính và trách nhiệm của Kiểm toán viên

2016

Tập san khoa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Th.S Lê Thị Bích Ngọc

8

Triển vọng xuất khẩu gỗ của Nghệ An sang thị trường Mỹ

2016

- Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nghệ An
- ISSN: 1859-1949

ThS. Nguyễn Thị Thơ

9

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

2014

 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường

ThS. Lê Thị Ngân

10

Lao động và công tác đào tạo nghề tại các khu công nghiệp Nghệ An.

2013

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 198, tr 92-99. Năm 2013.

 

TS. Nguyễn Thị Trâm

11

Thực trạng giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá ở tỉnh Nghệ An.Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 185, tr 68-75.

2012

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 185, tr 68-75. Năm 2012.

TS. Nguyễn Thị Trâm

12

Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An.

2011

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 171, tr 10-16. Năm 2011.

 

TS. Nguyễn Thị Trâm

13

Giải quyết việc làm cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá ở tỉnh Nghệ An.

2010

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 157, tr 74-77. Năm 2010.

TS. Nguyễn Thị Trâm

14

Hỗ trợ nông dân sau khi bị thu hồi đất trong quá trình phát triển các khu công nghiệp và đô thị ở thành phố Vinh.

2010

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 158, tr 48-54. Năm 2010.

TS. Nguyễn Thị Trâm

15

Một số ý kiến về nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề.

2010

Kỷ yếu thảo  khoa học cấp trường

TS. Nguyễn Thị Trâm