Hội Thi Robocon Khoa Điện Lần Thứ 3-Tháng 11/ 2019
15/11/2019 03:18
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, vào 20h00 ngày 15/11/2019, Liên chi Đoàn Khoa Điện đã tổ chức hội thi Robocon lần thứ 3.
Hội Thi Robocon Khoa Điện Lần Thứ 3-Tháng 11/ 2019