Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018_2019
22/06/2019 11:20
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018_2019

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018_2019
 
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT Nội dung Tổng Số Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp
Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác Hạng III Hạng II Hạng I
I Tổng số 195 0 1 22 157 16 0 0 127 25 43
1 Giảng viên cơ hữu theo ngành 148 0 1 16 120 12 0 0 127 20 1
a Khối ngành I 9 0 1 3 6 0 0 0 6 2 1
b Khối ngành II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c Khối ngành III 12 0 0 1 11 0 0 0 11 1 0
d Khối ngành IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
đ Khối ngành V 127 0 0 12 103 12 0 0 109 17 0
e Khối ngành VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f Khối ngành VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Giảng viên cơ hữu môn chung 47 0 0 6 37 4 0 0 0 5 42

 
 
B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT Họ và tên   Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy
A GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THEO NGÀNH
I KHỐI NGÀNH I            
1 Hoàng Thị  Minh  Phương 1965 Nữ HIỆU TRƯỞNG PGS Sư phạm kỹ thuật công nghệ
2 Cao Danh Chính 1980 Nam Trưởng phòng TS Sư phạm kỹ thuật công nghệ
3 Phan Thị Tâm 1978 Nữ Trưởng khoa TS Sư phạm kỹ thuật công nghệ
4 Nguyễn Thị Thu Hiền 1975 Nữ Giảng viên Ths Sư phạm kỹ thuật công nghệ
5 Võ An Hải 1975 Nam Giảng viên Ths Sư phạm kỹ thuật công nghệ
6 Lê Trọng Phong 1978 Nam Giảng viên Ths Sư phạm kỹ thuật công nghệ
7 Phan Cẩm 1982 Nữ Giảng viên Ths Sư phạm kỹ thuật công nghệ
8 Cao Thị Thảo 1984 Nữ Giáo vụ khoa Ths Sư phạm kỹ thuật công nghệ
9 Nguyễn Thị Hồng Thơm 1979 Nữ Trưởng TT Ths Sư phạm kỹ thuật công nghệ
II KHỐI NGÀNH II            
1 Nguyễn Thị Trâm 1975 Nữ Trưởng khoa TS Kế toán - Quản trị
2 Trần Minh Đức 1980 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
3 Lê Thị Bích Ngọc 1987 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
4 Chu Thị Anh Đào 1986 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
5 Nguyễn Thị Mai Hương 1989 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
6 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
7 Nguyễn Thị Thơ 1989 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
8 Nguyễn Thị Mỹ Trang 1988 Nữ Giảng viên Ths Kế toán – Quản trị
9 Lê Thị Ngân 1989 Nữ Giảng viên Ths Kế toán – Quản trị
10 Chu Thị Cẩm 1988 Nữ Giảng viên Ths Kế toán - Quản trị
11 Nguyễn Thị Hoa 1990 Nữ Giảng viên Ths Kế toán – Quản trị
12 Phan Xuân Thạch 1979 Nam Trưởng phòng Ths Kế toán – Quản trị
III KHỐI NGÀNH V 
a Ngành Điện
1 Thái Hữu Nguyên 1974 Nam Trưởng khoa TS Điều khiển và tự động hóa
2 Trần Duy Trinh 1975 Nam Phó trưởng khoa TS Điều khiển và tự động hóa
3 Nguyễn Minh Thư 1981 Nữ Giảng viên Ths Điều khiển và Tự động hóa
4 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Nam Phó trưởng bộ môn Ths Điều khiển và tự động hóa
5 Nguyễn Văn Thịnh 1965 Nam Trưởng phòng Ths Điều khiển và Tự động hóa
6 Hồ Xuân Bằng 1974 Nam Phó trưởng phòng Ths Điều khiển và Tự động hóa
7 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 1983 Nữ Giảng viên ThS Điều khiển và tự động hóa
8 Ngô Thị 1985 Nữ Giảng viên Ths Điều khiển và tự động hóa
9 Nguyễn Thị Thanh Bình 1979 Nữ Trưởng bộ môn Ths Điều khiển và Tự động hóa
10 Bùi Thanh Hòa 1986 Nam Giảng viên Ths Điều khiển và tự động hóa
11 Bùi Trung Tuyến 1989 Nam Giảng viên Ths Điều khiển và tự động hóa
12 Võ Tiến Trung 1978 Nam Phó trưởng khoa TS Kỹ thuật Điện
13 Ngô Đức Kiên 1985 Nam Phó trưởng bộ môn ThS Kỹ thuật Điện
14 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1983 Nữ Giảng viên ThS Kỹ thuật Điện
15 Phạm Văn Tuấn 1985 Nam Giảng viên ThS Kỹ thuật Điện
16 Nguyễn Văn Độ 1986 Nam Giảng viên ThS Kỹ thuật Điện
17 Đặng Quang Khoa 1973 Nam Giảng viên TS Kỹ thuật Điện
18 Trần Duy Ngoạn 1959 Nam Giảng viên Ths Thực hành Điện
19 Nguyễn Văn Minh 1976 Nam Trưởng xưởng Ths Thực hành Điện
20 Nguyễn Trường Phúc 1961 Nam Giảng viên Ths Thực hành Điện
21 Nguyễn Sỹ Hồng 1960 Nam Giảng viên Ths Thực hành Điện
22 Phan Sỹ Phương 1962 Nam Giảng viên ĐH Thực hành Điện
23 Đào Thị Thu Hậu 1972 Nữ Giảng viên Ths Thực hành Điện
24 Nguyễn Khắc Tuấn 1980 Nam Giảng viên ThS Thực hành Điện
25 Nguyễn Thanh Long 1971 Nam Giảng viên Ths Thực hành Điện
26 Trần Nguyễn Bảo Ninh 1980 Nam Giảng viên Ths Thực hành Điện
27 Võ Tiến Dũng 1984 Nam Giảng viên TS Thực hành Điện
28 Hà Quốc Tuấn 1975 Nam Giảng viên ThS Thực hành Điện
29 Trần Thu Trà 1982 Nữ Giảng viên Ths Thực hành Điện
30 Dương Thị Tuyết Mai 1981 Nữ Giảng viên ĐH Thực hành Điện
31 Nguyễn Tuấn Hùng 1980 Nam Giảng viên kiêm nhiệm Ths Thực hành Điện
32 Hoàng Thị Thanh Vân 1976 Nữ Giảng viên Ths Thực hành Điện
33 Hoàng Nghĩa Thắng 1980 Nam Giảng viên kiêm nhiệm ThS Thực hành Điện
34 Nguyễn Thị Tố Oanh 1978 Nữ Giảng viên Ths Thực hành Điện
b Ngành Điện tử            
35 Nguyễn Minh Quân 1979 Nam Phó phụ trách khoa Ths Kỹ thuật Điện tử
36 Lê Thị Ngọc 1978 Nữ Trưởng bộ môn Ths Kỹ thuật Điện tử
37 Hoàng Công Anh 1978 Nam Trưởng bộ môn Ths Kỹ thuật Điện tử
38 Bùi Xuân Vinh 1978 Nam Phó trưởng bộ môn Ths Kỹ thuật Điện tử
39 Lê Văn Biên 1979 Nam Phó trưởng khoa TS Kỹ thuật Điện tử
40 Trần Thị Thương 1984 Nữ Giảng viên Ths Kỹ thuật Điện tử
41 Nguyễn Đăng Thông 1982 Nam Giảng viên ThS Kỹ thuật Điện tử
42 Nguyễn Hữu Hòe 1959 Nam Giảng viên ĐH Điện tử - Điện lạnh
43 Nguyễn Đình Thư 1980 Nam Giảng viên ThS Điện tử - Điện lạnh
44 Thái Đình Hoa 1961 Nam Trưởng xưởng ĐH Điện tử - Điện lạnh
45 Lê Hồng Lam 1981 Nam Giảng viên Ths Điện tử - Điện lạnh
46 Hà Huy Công 1982 Nam Giảng viên ĐH Điện tử - Điện lạnh
47 Võ Văn Đức 1982 Nam Giảng viên ĐH Điện tử - Điện lạnh
48 Lê Tiến Hiếu 1987 Nam Giảng viên Ths Điện tử - Điện lạnh
49 Võ Đình Hiệp 1986 Nam Giảng viên Ths Điện tử - Điện lạnh
c Ngành Cơ khí chế tạo 
50 Lê Thái Sơn 1964 Nam Trưởng Khoa TS Công nghệ chế tạo máy
51 La Ngọc Tuấn 1979 Nam Giảng viên Ths Công nghệ chế tạo máy
52 Nguyễn Bá Thuận 1984 Nam Giảng viên ThS Công nghệ chế tạo máy
53 Lê Văn Sinh 1985 Nam Giảng viên ThS Công nghệ chế tạo máy
54 Lương Hải Chung 1981 Nam Giảng viên Ths Công nghệ chế tạo máy
55 Ngô Văn Giang 1987 Nam Giảng viên Ths Công nghệ chế tạo máy
56 Nguyễn Quang Thanh 1982 Nam Giảng viên Ths Công nghệ chế tạo máy
57 Lưu Thuỷ Chung 1980 Nam Trưởng bộ môn Ths Công nghệ chế tạo máy
58 Đậu Phi Hải 1963 Nam Phó phụ trách khoa Ths Thực hành cơ khí
59 Nguyễn Thanh Sơn 1963 Nam Trưởng xưởng Ths Thực hành cơ khí
60 Nguyễn Văn Hùng 1959 Nam Trưởng xưởng Ths Thực hành cơ khí
61 Võ Tiến Dũng 1959 Nam Giảng viên ĐH Thực hành cơ khí
62 Kiều Anh Dũng 1974 Nam Giảng viên Ths Thực hành cơ khí
63 Trần Văn Giang 1969 Nam Giảng viên Ths Thực hành cơ khí
64 Lê Phú Cường 1975 Nam Giảng viên Ths Thực hành cơ khí
65 Ngô Ngọc Sơn 1974 Nam Giảng viên Ths Thực hành cơ khí
66 Cao Xuân Lại 1977 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
67 Nguyễn Khắc Chinh 1980 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
68 Phạm Thanh Phú 1982 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
69 Ngô Xuân Sơn 1980 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
70 Đậu Tấn Cương 1982 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
71 Nguyễn Chương Đạo 1983 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
72 Trương Nguyên Hiến 1979 Nam Giáo vụ khoa ThS Thực hành cơ khí
73 Hoàng Xuân Lãm 1980 Nam Giảng viên ThS Thực hành cơ khí
74 Nguyễn Chung 1982 Nam Giảng viên Ths Thực hành cơ khí
75 Phạm Xuân Hùng 1962 Nam Trưởng phòng Ths  
d Ngành Cơ khí động lực
76 Nguyễn Thanh Bình 1974 Nam Trưởng khoa TS Công nghệ kỹ thuật cơ khí
77 Phạm Minh Tâm 1980 Nam Phó trưởng khoa Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
78 Trần Đình Hiếu 1981 Nam Phó trưởng bộ môn Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
79 Lương Văn Chiến 1980 Nam Giảng viên Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
80 Phan Thế Quang 1981 Nam Phó trưởng TT Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
81 Phùng Bá Chương 1961 Nam Phó trưởng phòng Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
82 Trần Mạnh Cường 1989 Nam Giảng viên Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
83 Nguyễn Văn Thiêm 1979 Nam Giảng viên Ths Thực hành Sửa chữa cơ khí
84 Nguyễn Hồng Ngoan 1983 Nam Giảng viên Ths Thực hành Sửa chữa cơ khí
85 Nguyễn Anh Tuấn 1980 Nam Trưởng xưởng Ths Thực hành Sửa chữa cơ khí
86 Trần Xuân Sơn 1968 Nam Giảng viên ĐH Thực hành Sửa chữa cơ khí
87 Nguyễn Văn Hiếu 1979 Nam Phó trưởng xưởng Ths Thực hành Sửa chữa cơ khí
88 Lê Minh Tân 1964 Nam  Phó Trưởng phòng Ths Thực hành Sửa chữa cơ khí
89 Nguyễn Công Thành 1961 Nam Phó trưởng xưởng ĐH Thực hành Sửa chữa cơ khí
90 Phạm Huy Bằng 1989 Nam Giảng viên Ths Công nghệ kỹ thuật cơ khí
91 Phạm Hữu Truyền 1965 Nam Phó HIỆU TRƯỞNG TS Công nghệ kỹ thuật ô tô
92 Nguyễn Ngọc 1979 Nam Phó trưởng khoa TS Công nghệ kỹ thuật ô tô
93 Dương Xuân Mỹ 1978 Nam Giảng viên Ths Công nghệ kỹ thuật ô tô
94 Lê Khắc Bình 1977 Nam Trưởng phòng TS Công nghệ kỹ thuật ô tô
95 Lưu Đức Lịch 1988 Nam Giảng viên Ths Công nghệ kỹ thuật ô tô
96 Nguyễn Văn Đại 1988 Nam Giảng viên KS Công nghệ kỹ thuật ô tô
97 Hoàng Văn Thức 1980 Nam Giảng viên Ths Công nghệ kỹ thuật ô tô
98 Phạm Văn Thống 1974 Nam Phó trưởng phòng Ths Thực hành ô tô
99 Lê Xuân Đồng 1975 Nam Phó trưởng xưởng Ths Thực hành ô tô
100 Trần Viết Phương 1974 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
101 Dương Đình Vinh 1976 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
102 Lê Văn Lương 1976 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
103 Phạm Văn Thành 1973 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
104 Nguyễn Hữu Phúc 1974 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
105 Đào Tất Thắm 1989 Nam Giảng viên KS Thực hành ô tô
106 Hoảng Văn Thụ 1989 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
107 Võ Xuân Triều 1974 Nam Giảng viên Ths Thực hành ô tô
108 Hoàng Thị Thanh Tâm 1979 Nữ Trợ lý HSSV ĐH Thực hành ô tô
e Ngành Công nghệ thông tin
109 Phan Lê Bằng 1961 Nam Trưởng xưởng Ths Công nghệ thông tin
110 Phạm Thị Đào 1979 Nữ Giảng viên Ths Công nghệ thông tin
111 Nguyễn Thị Phương Thủy 1979 Nữ Giảng viên ThS Công nghệ thông tin
112 Lê Văn Vinh 1982 Nam Giảng viên Ths Công nghệ thông tin
113 Phạm T.Thanh Bình 1983 Nữ Giảng viên Ths Công nghệ thông tin
114 Mai Thị Hoàn 1977 Nữ Giáo vụ khoa Ths Công nghệ thông tin
115 Lê Thanh Tươi 1980 Nam Giảng viên Ths Công nghệ thông tin
116 Trần Thị Hằng 1977 Nữ Giảng viên Ths Công nghệ thông tin
117 Nguyễn Viết Cường 1979 Nam Phó trưởng phòng Ths Công nghệ thông tin
118 Hồ Ngọc Vinh 1977 Nam Trưởng khoa TS Khoa học máy tính
119 Vũ Thị Thu Hiền 1978 Nữ Trưởng bộ môn Ths Khoa học máy tính
120 Trần Bình Giang 1981 Nữ Giảng viên Ths Khoa học máy tính
121 Nguyễn Thị Lan Anh 1982 Nữ Giảng viên Ths Khoa học máy tính
122 Võ Thị Kim Hoa 1983 Nữ Giảng viên Ths Khoa học máy tính
123 Nguyễn Thị Quỳnh Vinh 1982 Nữ Giảng viên Ths Khoa học máy tính
124 Trần Thị Gia 1981 Nữ Giảng viên Ths Khoa học máy tính
125 Trần Quang Thanh 1960 Nam Trưởng phòng Ths Khoa học máy tính
126 Lê Thị Linh 1982 Nữ Phó TP Ths Khoa học máy tính
127 Nguyễn Thành Nghĩa 1981 Nam Giảng viên Ths Khoa học máy tính
B GIẢNG VIÊN CƠ HỮU MÔN CHUNG
1 Lê Hồng Sơn 1979 Nam Trưởng khoa TS  
2  Nguyễn Thị Thu Nhung 1975 Nữ Giảng viên Ths  
3 Lê Thị Ngọc Linh 1977 Nữ Trưởng bộ môn Ths  
4 Ngụy Thị Xuân Hợi 1983 Nữ Giảng viên Ths  
5 Trần Hải Yến 1984 Nữ Giảng viên Ths  
6 Bùi Danh Hào 1978 Nam Giảng viên TS  
7 Lê Thị Huệ 1981 Nữ Giảng viên Ths  
8 Ngô Thị Huyền 1978 Nữ Giảng viên Ths  
9 Phan Việt Đức 1978 Nam Giảng viên kiêm nhiệm Ths  
10 Vũ Thị Minh 1979 Nữ Giảng viên TS  
11 Ngô Tất Hoạt 1980 Nam Phó TP TS  
12 Phan Thị Hoa Nam 1972 Nữ Giảng viên Ths  
13 Võ Mạnh Thắng 1979 Nam Phó trưởng phòng Ths  
14 Nguyễn Văn Luyện 1976 Nam Phó TK Ths  
15 Phan Văn Thám 1978 Nam Giảng viên Ths  
16 Nguyễn Đình Tuấn 1979 Nam Giảng viên ThS  
17 Lê Anh Thơ 1984 Nam Giảng viên Ths  
18 Hoàng Công Minh 1985 Nam Giảng viên Ths  
19 Nguyễn Xuân Trường 1989 Nam Giảng viên ĐH  
20 Bùi Thị Hằng 1978 Nữ Giảng viên Ths  
21 Nguyễn Thị Vinh 1966 Nữ Giảng viên Ths  
22 Trần Khắc Hoàn 1970 Nam Trưởng khoa TS  
23 Nguyễn Thị Lan Phương 1973 Nữ Phó trưởng khoa Ths  
24 Đậu Duy Lịch 1979 Nam Phó trưởng khoa Ths  
25 Lê Cao Tịnh 1979 Nam Giảng viên TS  
26 Hồ Thị Thanh Vân 1972 Nữ Giảng viên ĐH  
27 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1979 Nữ Giảng viên Ths  
28 Đinh Thị Thu 1978 Nữ Giảng viên Ths  
29 Đoàn Thị Bích Diễm 1979 Nữ Giảng viên Ths  
30 Bùi Thị Xuân Linh 1978 Nữ Giảng viên Ths  
31 Phạm Hải Yến 1979 Nữ Giảng viên Ths  
32 Phan Thị Tĩnh 1979 Nữ Giảng viên Ths  
33 Lê Thị Thúy 1982 Nữ Giảng viên Ths  
34 Lê Minh Sao 1979 Nữ Giảng viên Ths  
35 Ngô Thị Thùy Dung 1991 Nữ Giảng viên ĐH  
36 Nguyễn  Công An 1977 Nam Trưởng khoa Ths  
37 Nguyễn Khắc Hải 1965 Nam Phó trưởng phòng Ths  
38 Vũ Thị Kim Thanh 1980 Nữ Giảng viên Ths  
39 Mai Thị Thanh Châu 1979 Nữ Giảng viên Ths  
40 Lê Thị Ngọc 1979 Nữ Giảng viên Ths  
41 Đinh Thị Nga Phượng 1982 Nữ Giảng viên Ths  
42 Phạm Thị Bích Ngọc 1983 Nữ Giảng viên Ths  
43 Lưu Thị Thu Hiền 1984 Nữ Giảng viên Ths  
44 Nguyễn Thị Anh Đào 1976 Nữ Giảng viên Ths  
45 Lê Việt 1984 Nữ Giảng viên Ths  
46 Nguyễn Thị An 1967 Nữ Giảng viên ĐH  
47 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Nữ PT phòng Ths  

 
 
C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi
1 Khối ngành I và khối ngành VII 4 3
2 Khối ngành II
3 Khối ngành III 8.8
4 Khối ngành IV
5 Khối ngành V  18,1
6 Khối ngành VI  0

 
                                                                             Nghệ An, ngày 03  tháng 6  năm 2019
                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         THÁI ANH TUẤN